…Tema prezentată de mine la conferinţa SNSPA de astăzi.

Concluziile cercetării: (a) Televiziunea nu reprezintă o sursă de ştiri pentru media sociale: utilizatorii preferă, în această ordine, revistele online şi variantele online ale media tipărite. Raţiunea pentru această preferinţă este rapiditatea lansării ştirilor în mediul online (revistele online pot prelucra mai repede o ştire pentru că prelucrarea necesită mai puţin timp şi efort decât în cazul media audio-vizuale). În aceste condiţii, nu se poate vorbi de o preluare, ci de o coexistenţă a ştirilor (televiziunea este menţionată ca sursă extrem de rar, în schimb sursele tip revistă online sau variante online ale presei tipărite sunt menţionate frecvent), deci ipoteza s-a verificat chiar într-o formă mai tare decât varianta avansată la iniţierea cercetării. (b) În media sociale, interpretările au prioritate faţă de preluările de ştiri, indiferent de tipul de blog analizat, iar numărul de comentarii legate spontan de o ştire transformată în entry este direct proporţional cu ponderea ei în agenda socială; (c) În media sociale, sunt preluate şi/sau interpretate ştirile politice şi cele care se referă la evenimente cu impact colectiv: pseudo-ştirile (produsele specifice infotainmentului) nu se regăsesc deloc în spaţiul virtual; de asemenea nu se regăsesc ştirile care presupun evenimente reale, dar ai căror protagonişti nu sunt persoane publice. Aşadar, media sociale preiau şi personalizează funcţia de informare a televiziunii: se creează reţele şi mecanisme de selecţie a informaţiei, ca mecanism de apărare faţă de redundanţa informaţiei în cazul media tradiţionale. .

În consecinţă, schimbarea funcţiilor media tradiţionale se raportează în mod diferenţiat la două categorii de audienţă. Pentru audienţa specializată a noilor media (“bloggeri”), media tradiţionale îndeplinesc doar funcţia de supraveghere a mediului (cu precădere presa scrisă) şi cel mult o funcţie de transmitere culturală (reprezentare, legitimare de valori). Pentru audienţa care oscilează între media tradiţionale şi media sociale (“forumişti”) cele patru funcţii din modelul lui Wright (supraveghere şi informare, punere în relaţie, transmitere culturală, loisir) rămân valabile pentru media tradiţionale (în special televiziunea) iar media sociale îndeplinesc în special funcţia de punere în relaţie.

Reclame