…Este o idee de cercetare pe care o am de multă vreme. În ultima vreme formalul şi informalul s-au îmbinat atât de mult în comunicarea organizaţională încât studiul separat al informalului nu mai este considerat de interes. Organizaţiile informale studiate de sociologi (în special de Şcoala de la Chicago) se refereau cu precădere la street corner groups („găşti”) sau la grupurile deviante. Există însă un tip de organizaţie informală răspândită în ultima vreme – forumul. Oarecum „Cenuşărese” între media sociale de când au apărut blogurile, forumurile nu sunt menţionate prea mult în lucrările de specialitate apărute recent despre new media (de fapt în unele clasificări ale new media nu sunt menţionate deloc). Însă ele reprezintă un aspect foarte interesant de studiat pentru că pot să releve modul în care se constituie şi se dezvoltă organizaţiile informale. Forumurile pot avea: lideri „formali” (administratorii) care „conduc” în mod democratic sau laissez-faire, subgrupuri virtuale, lideri informali sau lideri de opinie, reguli de participare – chiar dacă sunt vagi uneori – care diferă de la un caz la altul. Misiunea acestor organizaţii este transmiterea de informaţii actuale şi de interes pentru utilizatori pe un subiect specific. Forumurile de nişă (chiar acum am un caz concret în minte) pot avea şi „eroi fondatori” şi „eroi culturali” care au rămas în „istoria organizaţiei” deşi au părăsit-o la un moment dat. Un alt aspect interesant cu privire la forumuri este existenţa pe două planuri: public (partea vizibilă) şi privat (pm). Practic, partea vizibilă, deşi aparent informală, funcţionează ca un „plan formal” în timp ce prin intermediul „pm” se creează adevăratele reţele informale, o întreagă încrengătură de relaţii imposibil de detectat „cu ochiul liber”. Expunerea „publică” din partea vizibilă face pe utilizatori, deşi anonimi, să se comporte cu prudenţă în acest spaţiu, care devine cvasiformal. Libertatea contactelor invizibile şi multitudinea căilor de comunicare fac ca spaţiul secundar informal – planul secund al forumurilor – să aibă dimensiuni foarte largi (în organizaţiile reale acest plan secund informal este limitat de întâlnirile faţă-în-faţă posibile) precum şi aspecte complexe (membrii forumurilor pot comunica simultan pe messenger formând „diade”). De aici, particularitatea structurilor informale virtuale: în grupurile reale relaţiile reciproce indică apartenenţa la un subgrup, în grupurile virtuale apartenenţa aceloraşi indivizi la mai multe diade nu duc neapărat la formarea unui subgrup informal.

Reclame