(Clasificările temperamentelor le regăsesc într-un carnet cu conspecte din liceu: aceasta este a lui Leon Bourdel)

a) Melodicul: se distinge prin capacitatea de adaptare. Este un extravertit cu fizionomie surâzătoare şi deschisă, optimist şi activ. Simte nevoia de contacte sociale, se adaptează uşor, însă este superficial din cauza faptului că opinia celorlalţi are mare importanţă pentru el.

Variante:

-melodicul-armonic: se adaptează cu sensibilitate, delicat, influenţabil, lipsit de aptitudini manageriale;

– melodicul-ritmic: se adaptează pentru a face să triumfe punctul său de vedere, temperament „utilizator” prin excelenţă;

b) Ritmicul: independenţă relativă faţă de mediu, îşi urmează drumul după reţeta proprie. Activ, energic, îi place mişcarea şi nu pierde timpul. Mai degrabă cerebral, are o judecată obiectivă, critică, şi un înalt simţ al responsabilităţii. Aderă la curente de idei serioase şi recunoscute oficial.

Variante:

-ritmicul- melodic: ştie să îşi urmărească scopurile cu dibăcie, profitând de circumstanţe;

– ritmicul- armonic: aptitudini de şef, este temut pentru voinţa sa inflexibilă, dar are destulă intuţie pentru a nu conduce contra curentului dominant.

c) Armonicul: are ca instinct fundamental împlinirea personală, dorinţa de a se desfăşura conform propriei legi. Este un creator îndrăgostit de frumuseţe, înclinat spre contemplaţie şi judecată abstractă. Are un simţ de responsabilitate dezvoltat. În relaţiile cu anturajul este vulnerabil (doreşte să fie în armonie); criticile îl inhibă, mai ales când se simte neînţeles şi are nevoie de încredere.

Armonicul-melodic: este în acelaşi timp creator şi promotor al creaţiilor sale.

Armonicul-ritmic: responsabilitate autonomă destul de puternică pentru a înfrunta pe ceilalţi şi a se impune.

d) Armonic- melodic -ritmic (complex): posedă trăsăturile celor trei temperamente la fel de intens. Este avid de contemplaţie şi frumuseţe (armonic), de atitudine abilă (melodic) şi acţiune (ritmic). Voind să aibă totul, are o conduită în continuă mişcare, necesară menţinerii tonusului (însă nu este niciodată satisfăcut).

Anunțuri