(Versete îndelung citate, rareori puse în aplicare.)

1. De-aş grăi în limbi omeneşti şi îngereşti, iar dragoste n-aş avea, aş fi aramă sunătoare şi chimval răsunător.

2. De-aş avea darul prorociei, de-aş şti toate tainele şi de-aş avea toată ştiinţa şi credinţa, cât să mut şi munţii, iar dragoste nu aş avea, nu aş fi nimic.

3. Şi de aş împărţi toată averea mea şi de aş da trupul meu să îl ardă, dar dragoste nu aş avea, la nimic nu mi-ar folosi.

4. Dragostea rabdă mult şi se milostiveşte; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se trufeşte, nu se mândreşte.

5. nu se poartă cu necuviinţă, nu caută foloasele sale, nu se mînie, nu se gândeşte la rău,

6. nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr;

7. ea toate le acoperă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.

8. Dragostea niciodată nu va conteni, chiar de vor înceta prorociile, vor muţi limbile şi ştiinţa va pieri.

(Corinteni 13) 

Reclame