(În cele ce urmează nu spun noutăţi,  încerc doar să sistematizez.)

Auzim din ce în ce mai des de căderea liberă a tirajelor, ziare care rămân în ediţie electronică, televiziuni pe cale de suspendare. Cum se traduce declinul media tradiţionale?…Este un război ceea ce vedem, un război cu victime şi regrupări de forţe, testări de strategii, retrageri temporare şi reveniri. Online-ul câştigă victorie după victorie, şi ca explicaţie nu se pot considera doar argumentele de ordin managerial (costurile mai mici ale presei online). Comportamentul consumatorilor media s-a schimbat, şi nu numai sub influenţe şi modele exterioare:  şi nevoile lor s-au schimbat.

Mă întorc la modelul meu favorit, analiza comportamentală (sau funcţională) şi recapitulez şcolăreşte funcţiile media. Informare, interpretare, socializare, educativă (culturală), evaziune (divertisment). Cum a evoluat ponderea acestor funcţii în ultimul deceniu? Informarea s-a specializat, selecţia şi sinteza au devenit esenţiale. Interpretarea a căpătat o pondere mai mare în ultimii ani, din cauza bombardamentului receptorilor cu informaţii: se preferă informaţia prelucrată faţă de cea brută. Funcţia de socializare s-a intensificat şi ea: comunitatea în sens tradiţional a dispărut, dar nevoia a rămas, ceea ce produce un model nou de comunitate, bazat pe alte tipuri de legături. Funcţia educativă a scăzut pe fondul disponibilităţii informaţiilor în online, care a modificat tot ce înseamnă pedagogie şi învăţare, începând de la cea mai mică vârstă. În fine, funcţia de evaziune a căpătat o mai mare greutate pe fondul stresului colectiv şi al „comprimării timpului”.

Acum să vedem cum au evoluat aceste funcţii în paralel, pentru media mainstream şi new media. Mediul online a adus rapiditatea transmiterii şi posibilitatea actualizării permanente, deci media tradiţionale au rămas fără prima funcţie: încearcă să păstreze doar o parte din ea, cea de prevenire şi supraveghere a mediului. Funcţia de interpretare este împărţită: media online şi-o asumă, media tradiţionale o maschează sub prima funcţie, pentru că angajamentul lor este să fie obiectivi. Funcţia de socializare este împărţită pe două segmente de consumatori, după nivelul de instruire: pentru segmentul cu nivel ridicat este adjudecată de mediul online, datorită posibilităţilor tehnice. La funcţia culturală, new media câştigă la toate segmentele prin accesibilitate şi posibilitate de selecţie, ca şi prin formarea unor shortcut-uri (că acestea nu sunt ce ar trebui pentru o educaţie de calitate, este altă discuţie). Se pare că ceea ce le rămâne media tradiţionale este doar ultima funcţie, cea de divertisment…şi grilele actuale o dovedesc din plin.

Reclame