Ajung la un prieten vechi a cărui complexitate este greu de descris de această dată: Fraţii Karamazov, de Feodor Dostoievski. Câteva pasaje, şi cititorul este prins în atmosfera de densitate emoţională…ce lume diferită, faţă de cea superficială pe care o vedem în jurul nostru! O lume a sentimentelor şi a emoţiilor nestăvilite, un păienjeniş al relaţiilor în care necontenita năzuinţă spre Dumnezeu alternează permanent cu ispita şi căderea. O lume în care viaţa este trăită la intensitate maximă, în care corpurile durere se regăsesc continuu, în căutarea vindecării. Aici, un fragment în care personajele principale se întâlnesc pentru ultima dată.

Te-am iubit întotdeauna, pentru că ai un suflet mare! rosti în sfârşit Katia. N-ai nevoie de iertarea mea, eu sunt aceea care te rog să mă ierţi; orice ai face însă, fie că mă ierţi sau nu, amintirea ta o să rămână ca o rană în viaţa mea, la fel cum o să rămână şi amintirea mea pentru tine. Aşa şi trebuie… (….) Dragostea noastră s-a stins, Mitea, continuă Katia. Şi totuşi, trecutul mi-e scump, dureros de scump! Ţineam să ţi-o spun  odată pentru totdeauna. Şi acum, să ne închipuim măcar o singură clipă că totul este aşa cum ar fi putut să fie, îngăimă ea cu un surâs crispat. (…)

Se ridică să plece (…) În odaie intrase pe negândite, încet de tot, Gruşenka. Nimeni nu se aşteptase să vină. Katia făcu un pas hotărât spre uşă, dar când ajunse în dreptul Gruşenkăi se opri şi, albă ca varul, aproape în şoaptă, gemu: –Iartă-mă! Cealaltă o privi ţintă şi, după o clipă de tăcere, răspunse cu o voce plină de venin şi ură: – Ce scorpii suntem amândouă, măiculiţă! Una mai rea ca alta! Mai poate fi vorba de iertare între noi? Scapă-l, şi am să mă închin la tine toată viaţa!Nu vrei s-o ierţi? îi strigă Mitea cu o dureroasă imputare în glas. – Fii pe pace, am să ţi-l scap! şopti Katia cu sufletul la gură şi fugi din odaie. – Cum ai putut să nu o ierţi când şi-a călcat pe inimă şi ţi-a cerut iertare?! o dojeni cu amărăciune Mitea. – Numai buzele ei mândre au vorbit, inima a rămas mută, răspunse Gruşenka scârbită. Dacă te scapă, am s-o iert…

Anunțuri