Să trecem, de la vibraţiile de frecvenţă joasă pe care le-am vizionat de la distanţă în postarea anterioară, la vibraţii mai înalte. Ani de zile nu mi-am putut explica influenţa specială pe care o au cărţile lui Jane Austen asupra cititoarelor, având în vedere că alte opere literare le depăşesc în ceea ce priveşte forţa, culoarea şi profunzimea. Nu este vorba de subiectul „feminin” sau de atracţia unei anumite epoci, ci despre lipsa de ego a personajelor principale şi despre modul diafan în care se gestionează pierderea şi suferinţa: sentimentele  şi emoţiile, deşi prezente şi disecate interior, rămân nespuse şi alimentează comunicarea subterană din relaţii. Legătura cu corpul durere este tăiată cu un bisturiu „raţional” aşa cum procedează Elinor în  Raţiune şi simţire:

Oare Edward o amăgise cu bună ştiinţă? Oare simulase o afecţiune pe care nu o simţea? Oare logodna lui cu Lucy era o logodnă a inimii? Nu; orice ar fi putut fi odată, nu mai era în prezent. Afecţiunea lui era în întregime a ei. În privinţa asta nu se putea înşela. (…) Cât îi alina inima această convingere! Şi ce mult o îndemna să-l ierte! El se făcuse vinovat, foarte vinovat, de faptul că rămăsese la Norland după ce simţise prima oară că influenţa ei asupra lui era mai mare decât s-ar fi cuvenit să fie; în privinţa asta nu avea nici o scuză; dar dacă ei îi făcuse rău, lui îşi făcuse şi mai mult rău; dacă situaţia ei era demnă de milă, a lui era disperată. Imprudenţa lui o făcuse nefericită un timp, dar îl lipsise şi pe el de orice şansă de a fi altfel. Cu timpul, ea şi-ar fi putut recăpăta liniştea; dar el, el la ce să se aştepte? Ar fi putut fi vreodată să fie cât de cât fericit cu Lucy Steele? (…)

În timp ce era chinuită de aceste gânduri, îl compătimi mai mult pe el decât pe sine. Susţinută de convingerea că nu făcuse nimic ca să merite nefericirea prezentă şi consolată de credinţa că Edward nu făcuse nimic pentru a pierde dreptul la stima ei, se gândi că şi acum, după prima durere a loviturii grele, putea să se stăpânească de ajuns pentru a ascunde adevărul de mama şi de surorile ei.

Anunțuri