Un caz rar de materializare a viziunilor este cel în care „totul stă împotrivă” sau, după un start promiţător, are loc o prăbuşire sau un lanţ de prăbuşiri. Este vorba de acele viziuni care constituie premiere (de exemplu, cazuri de boli nevindecabile care se vindecă până la urmă), pe care stadiul experienţei şi ştiinţei le contrazice (de exemplu, recuperări miraculoase din infirmităţi), sau pentru care aparent nu există resurse (exemplu, nevoia de fonduri exorbitante în cazul unor familii sărace). Numai că „viziunile rare” antrenează „resurse rare”, anume un complex de resurse din care banii constituie doar o mică parte. De exemplu, întorcându-ne la cazul bolilor, despre care vorbeam, familia constituie o resursă foarte importantă, de obicei minimalizată. În cazul în care familia unui bolnav incurabil este numeroasă, echilibrul psihic al membrilor se poate compensa reciproc, astfel încât să rezulte o stare de „optimism şi căutare” permanentă, iar pe fondul acestei căutări, să se găsească şi cărarea miraculoasă de vindecare. Am folosit expresia „cărare miraculoasă” pentru că acesta este consumul psihic cel mai important într-un proces de materializare a unei viziuni rare: undeva, în pădurea fermecată, există o cărare care duce la izvorul cu apa vie…dar drumul este neumblat, şi nimeni nu poate fi călăuză în locul celui care caută. De aceea, o experienţă de acest tip  are o valoare spirituală inestimabilă: provoacă o creştere de lideri sau, cu alte cuvinte, de călăuze…

Anunțuri