Relativizarea care afectează aproape tot ce mișcă în spațiul public a atins, inevitabil, și practica sociologică. Avem sondaje de opinie  care se bat cap în cap și sondaje care nu se potrivesc cu comportamentul respondenților. Avem institute proaspete de sondare a opiniei publice, iar directorii unora dintre acestea  coordonează în mod eficient cercetarea cu vizitele la case de toleranță( 😦 ) . Avem  canale mass-media cu un nivel de înțelegere din ce în ce mai scăzut și un spirit partizan din ce în ce mai accentuat, care „uită” să prezinte ce este mai important în sondaje sau le interpretează în mod greșit. Și mai avem debate-ri media constanți, unii dintre ei experți, care iubesc atât de mult ipostaza de formatori de opinie încât se adaptează vesel la ping-pong-ul cu replici ieftine în care se amestecă și aprecieri sociologice… 

Deci, ce se întâmplă? Manipulare sau eroare? La prima presupunere nu se  pot aduce dovezi, deși se observă cu ochiul liber efectele acțiunilor unor  „păpușari” (care nu se văd în prim planul mediatic) care au acumulat putere de a gestiona și manipula informația și nu au rețineri în a o folosi. La a doua presupunere însă se pot aduce argumente sociologice, urmărind ce se întâmplă în spațiul academic în ultimii ani. Ce am observat? O scădere accentuată a calității pregătirii absolvenților de sociologie, cu efecte ulterioare asupra prestației institutelor de cercetare. Am văzut, recent, cercetarea pentru o teză de doctorat în sociologie, un sondaj de opinie cu o metodologie greșită a chestionarului (greșeli la variantele de răspuns care m-au făcut să mă întreb cum a ajuns candidatul la Școala Doctorală…). Am  observat, ca respondent, practica unuia din institutele de pe piață (probabil m-au inclus în baza de date pentru că eram un respondent conștiincios, din solidaritate de breaslă :)). Unele sondaje forțau răspunsurile prin efect de halou, formulări părtinitoare sau prin eliminarea variantelor de răspuns de mijloc. Și în general, regulile de corectitudine care nu trebuiau să scape unor absolvenți competenți sunt eludate din nepăsare și superficialitate…Există și o soluție pentru a contracara aceste falsificări voluntare sau involuntare:  sondajele să fie publicate împreună   cu chestionarele, metoda de eșantionare, de colectare și de prelucrare a datelor. Sau, soluția (b): să fie publicate rezultatele doar după evaluarea blind  a metodologiei de către un colectiv imparțial de sociologi, eventual din mediul academic.

 Și, în interesul general, îi sfătuiesc pe experții care au mai rămas să refuze să se alinieze la tonul unor discuții care transformă sociologia în discurs de maidan. Sociologia este pentru oameni serioși și competenți, devotați misiunii lor, care nu fac compromisuri sau pact cu diavolul nici măcar din când în când…

Reclame